Department of Nuclear Power Plants and Renewable Energy Sources

Profiles

No photo of Viktoriya Andreevna Klimova
20112019
No photo of Karem Abdelazim Gaber Makhmud
20192020
No photo of Daniil Antonovich Nosov

Nosov, Daniil Antonovich

Person: Technical

20132016
No photo of Aleksandr Il`ich Popov

Popov, Aleksandr Il`ich

Person: Academic, Technical

20122018
No photo of Ruslan Vasil`evich Radchenko
20142018
No photo of Ramil` Nurikhanovich Sharipov