Laboratory of Primary Sources Research

Profiles

No photo of Elena Vasil`evna Borodina

Borodina, Elena Vasil`evna

Person: Academic, Research

20132018
No photo of Ul`yana Evgen`evna Golovacheva
20122019
No photo of Ol`ga Konstantinovna Ermakova
20132018
Photo of Yuliya Vladimirovna Zapariy
20132018
Photo of Andrey Viktorovich Keller
20132018
No photo of Mikhail Aleksandrovich Kiselev

Kiselev, Mikhail Aleksandrovich

Person: Academic, Research

20132019
No photo of Anastasiya Sergeevna Lystsova
20142020
No photo of Daniil Olegovich Manin

Manin, Daniil Olegovich

Person: Research

20192020
No photo of Marina Tazabaevna Nakishova
20172018
Photo of Dmitriy Alekseevich Redin

Redin, Dmitriy Alekseevich

Person: Academic, Research

20122019
No photo of Lorina Petrovna Repina
20192021
Photo of Larisa Stepanovna Soboleva
20122019
No photo of Sergey Vasil`evich Sokolov

Sokolov, Sergey Vasil`evich

Person: Academic, Research

20122018
No photo of Dmitriy Vladimirovich Timofeev
20132019
No photo of Svetlana Ivanovna Tsemenkova

Tsemenkova, Svetlana Ivanovna

Person: Academic, Administrative, Research

20152018