Otdel po vedeniyu ucheta v podrazdeleniyakh na vydelennom balanse