Redaktsiya zhurnala "Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz"