Profiles

Photo of Stanislav YUr`evich Gorda

Gorda, Stanislav YUr`evich

Person: Technical, Research

20122019
No photo of Nadezhda Viktorovna Gredasova

Gredasova, Nadezhda Viktorovna

Person: Academic, Administrative

20132018
Photo of Anna Fedorovna Guseva

Guseva, Anna Fedorovna

Person: Academic

20072019
Photo of Aleksey Rufimovich Danilin
20122019
No photo of Marina Valer`evna Deykalova

Deykalova, Marina Valer`evna

Person: Academic, Technical

20122018
No photo of Dar`ya Kamilevna Diyarova

Diyarova, Dar`ya Kamilevna

Person: Technical, Research

20132018
No photo of Elena Viktorovna Zhuykova
20132018
Photo of Ol`ga Stanislavovna Zagaynova
20132019
Photo of Ivan Sergeevich Zalozhnykh
20122013