Derbeneva, V. V.

Candidate of Sciences, Assistant Professor

 • Source: Scopus
 • Calculated based on no. of publications stored in Pure and citations from Scopus
20122021

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.
Filter
Book

Search results

 • Цифровые технологии налогового администрирования: монография

  Белозеров, С. А., Гончаренко, Л. И., Бубнова, Ю. Б., Бубнов, В. А., Буссе, Р., Гринкевич, Л. С., Дербенева, В. В., Евневич, М. А., Ермакова, Е. А., Жалонкина, И. Ю., Иванов, Ю. Б., Иванова, О. Ю., Какаулина, М. О., Кешнер, М. В., Киреева, Е. Ф., Королева, Л. П., Лаврентьева, Е. А., Леонтьева, Ю. В., Майбуров, И. А., Новоселов, К. В. & 13 others, Огородникова, И. И., Паентко, Т. В., Плавинская, Г. А., Погорлецкий, А. И., Покровская, Н. В., Полякова, О. Ю., Синенко, О. А., Соколовская, Е. В., Тифин, П., Троянская, М. А., Тюрина, Ю. Г., Майбуров, И. А. (ed.) & Иванов, Ю. Б. (ed.), 2019, Москва: ООО "Издательство "Юнити-Дана". 263 p. (Сер. Magister)

  Research output: Book/ReportBookpeer-review

 • ФИСКАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ: монография

  Майбуров, И. А., Майбуров, И. А. (ed.), Иванов, Ю. Б., Иванов, Ю. Б. (ed.), Баннова, К. А., Белозеров, С. А., Бочарова, О. Ф., Быков, С. С., Валигура, В. А., Вылкова, Е. С., Гончаренко, Л. И., Горский, И. В., Гринкевич, А. М., Дербенева, В. В., Десятнюк, О. М., Евневич, М. А., Ермакова, Е. А., Ермакова, Е. А., Ефименко, Т. И., Заниздра, М. Ю. & 43 others, Зозуля, В. В., Иванов, В. В., Иванова, О. Ю., Игонина, Л. Л., Касперович, Ю. В., Кизыма, А. Я., Киреева, Е. Ф., Киреенко, А. П., Коляда, Т. А., Крисоватый, А. И., Кузнецов, Н. Г., Кузнецов, Н. Г., Лаврентьева, Е. А., Леонтьева, Ю. В., Маршалок, Т. Я., Миронов, А. А., Миронова, О. А., Мытарева, Л. А., Никулина, И. Е., Орлова, Е. Н., Пансков, В. Г., Пауль, А. Г., Петухова, Р. А., Пинская, М. Р., Плавинская, Г. А., Погорлецкий, А. И., Покровская, Н. В., Половян, А. В., Понкратов, В. В., Поролло, Е. В., Проскура, Е. П., Серебрянский, Д. Н., Смирнова, Е. Е., Соловьева, Н. А., Татаркин, Д. А., Ткачик, Ф. П., Троянская, М. А., Тюпакова, Н. Н., Тюрина, Ю. Г., Федотов, Д. Ю., Ханафеев, А. Ф., Ханафеев, Ф. Ф. & Цепилова, Е. С., 2015, Москва: ООО "Издательство "Юнити-Дана". 415 p. (Magister)

  Research output: Book/ReportBook