If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Projects 2013 2013

Active

Ключевой центр превосходства «Первопринципное моделирование новых материалов»

Мазуренко, В. В., Buijnsters, F., Fasolino, A., Hirschmeier, D., Janis, V., Joura, A., Кацнельсон, М. И., Kiriliuk , A., Kolorenc, J., Krien, F., Lechermann, F., Лихтенштейн, А. И., Logeman, R., Los, J., Maca, F., Mryasov, O., Pokorny, V., Sachs, B., Secchi, A., Shapiro, D. S., Shick, A. B., Terakura, K., Titov, M., van Heeringen, L., van Loon, E., Анисимов, В. И., Баталов, С. В., Белозеров, А. С., Бандельманн, М. В., Васильев, А. Н., Волкова, О. С., Давыдова, А. О., Зверев, В. В., Зенков, Е. В., Искаков, С. Н., Катанин, А. А., Кашин, И. В., Лукоянов, А. В., Николаев, С. А., Новоселов, Д. Ю., Прищенко, Д. А., Пчёлкина, З. В., Рогович, В. И., Руденко, А. Н., Бухвалов, Д. В., Скорняков, С. Л., Соловьев, И. В., Соснин, Р. И., Сотников, О. М., Стрельцов, С. В., Шагалов, А. Г., Шориков, А. О., Мазуренко, В. Г., Цирлин, А. А., Андреев, С. Н., Бадртдинов, Д. И., Данилов, М. Ю., Львов, Ю. М., Горностырев, Ю. Н., Поносов, Ю. С., Комлева, Е. В., Праведников, А. В., Герасимов, А. О. & Клочко, Н. М.

22/11/2013 → …

Project: ResearchKey Centre of Excelence