Personal profile

Education / Academic qualification

Chemistry, Doctor, Ministry of Education and Science of the Russian Federation

25 Mar 2013 → …

Chemistry, Candidate, Higher Attestation Commission under the Ministry of Education and Science of Russian Federation

16 Mar 2001 → …

Fingerprint Fingerprint is based on mining the text of the person's scientific documents to create an index of weighted terms, which defines the key subjects of each individual researcher.

  • 11 Similar Profiles
Derivatives Chemical Compounds
synthesis Physics & Astronomy
Atoms Chemical Compounds
Quinazolines Chemical Compounds
Fluorine Chemical Compounds
Bioactivity Chemical Compounds
Quinolines Chemical Compounds
Fluorescence Chemical Compounds

Network Recent external collaboration on country level. Dive into details by clicking on the dots.

Projects 2013 2013

Молекулярные технологии

Чарушин, В. Н., Барыкин, Н. В., Бельская, Н. П., Березин, М., Вербицкий, Е. В., Гавлик, К. Д., Ганебных, И., Елисеева, А. И., Иргашев, Р. А., Казин, Н., Кармацкий, А. А., Квашнин, Ю., Ким , Г., Кудряшов, А. Л., Лесогорова, С. Г., Липунова, Г., Луговик, К. И., Марков, В. Ф., Маскаева, Л. Н., Мошкина, Т. Н., Носова, Э. В., Овчинникова, И., Русинов, Г. Л., Слепухин, П. А., Субботина, Ю. О., Сулейманова, А. Ф., Вараксин, М. В., Вараскин, В., Ворох, А. С., Смышляева, Л. А., Ельцов, О. С., Ермаков, А. Н., Зайнулин, Ю. Г., Зеленин, В. И., Зырянов, Г. В., Ковалев, И. С., Копчук, Д. С., Кузнецов, М. В., Молочников, Л., Сунцова, П. О., Немытов, А. И., Огородников, И., Павлюк, Д., Русинов, В. Л., Русинова, Л. И., Серебренникова, П. О., Словеснова, Н. В., Смирнова, З. И., Тания, О. С., Чупахин, О. Н., Утепова, И. А., Чижов, Д., Щепочкин, А., Ячевский, Д., Чуфарова, Н. А., Тресцова, М. А., Туленин, С. С., Федорова, Е. А., Чуфаров, А., Шафиков, М. З., Хасанов, А. Ф., Максимовских, А. И., Мусихина, А. А., Якушев, М., Юрк, В. М., Сантра, С., Рахман, М., Мухамедзянов, Х. Н., Лужкова, И., Никонов, И. Л., Михайлов, С. В., Лукьяненко, А. П., Захарова, Г., Зарипов, В. А., Бобылев, А. Е. & Потеева, А. Д.

03/12/2013 → …

Project: Research

Химико-фармацевтический центр УрФУ

Чупахин, О. Н., Азев, Ю. А., Бакулев, В. А., Безматерных, М. А., Березкина, Т. В., Берсенева, В. С., Борисов, С. С., Высокова, О. А., Воинков, Е. К., Газизулина, Е., Глухарева, Т. В., Горбунов, Е., Деев, С. Л., Дианова, Л. Н., Ермакова, О. С., Ефимов, И. В., Жидовинов, С. С., Иванцова, М. Н., Иванова, А. В., Исенов, М., Калинина, Т. А., Ковалева, Е. Г., Кожихова, К. В., Козицина, А. Н., Коротина, А., Котовская, С. К., Малахова, И., Матерн, А. И., Медведева, Н. Р., Миронов, М. А., Моржерин, Ю. Ю., Носова, Э. В., Обыденнов, К. Л., Охохонин, А. В., Пестов, А. В., Пономарев, В. С., Алексеева, Д. Л., Родионова, Е., Русинов, В. Л., Саватеев, К. В., Саватеева, Е. А., Садчикова, Е. В., Сапожникова, И. М., Свалова, Т. С., Титова, Ю., Толщина, С., Уломский, Е. Н., Федорова, О., Федотов, В. В., Халымбаджа, И. А., Цейтлер, Т. А., Цмокалюк, А. Н., Чарушин, В. Н., Черешнев, В. А., Шестакова, Т. С., Шулепов, И. Д., Болтачева, Н., Глазырина, Ю. А., Ишметова, Р., Мочульская, Н. Н., Нейн, Ю. И., Хажиева, И. С., Филякова, В., Шатунова, Д. В., Фатыхов, Р., Герасимова, Е. Л., Чепракова, Е., Данилова, И. Г., Емельянов, В. В., Максимова, Н. Е. & Сидорова, Л. П.

03/12/2013 → …

Project: Research

Research Output 2012 2018

  • 89 Citations
  • 5 h-Index
  • 33 Article
  • 3 Chapter
  • 3 Literature review
  • 1 Review article
Quinazolinones
Crown Ethers
Proton transfer
Ethers
Isomerization
1,2,4-triazine
Indoles
Triazines
X ray diffraction analysis
Crystal structure

Synthesis and properties of quinazoline derivatives containing cymantrenyl group

Kelbysheva, E. S., Telegina, L. N., Ershova, E. A., Strelkova, T. V., Ezernitskaya, M. G., Nosova, E. V., Smol'yakov, A. F., Dolgushin, F. M. & Loim, N. M. 1 Feb 2017 In : Russian Chemical Bulletin. 66, 2, p. 327-335 9 p.

Research output: Research - peer-reviewArticle

Quinazolines
Derivatives
Alkylation
Carbon Monoxide
Bromides

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ ХИНАЗОЛИНОВ, СОДЕРЖАЩИХ ЦИМАНТРЕНИЛЬНУЮ ГРУППУ

Келбышева, Е. С., Телегина, Л. Н., Ершова, Е. А., Стрелкова, Т. В., Езерницкая, М. Г., Носова, Э. В., Смольяков, А. Ф., Долгушин, Ф. М. & Лойман, Н. М. 2017 In : Известия Академии наук. Серия химическая. 2, p. 327-335 9 p.

Research output: Research - peer-reviewArticle

Activities 2016 2017

  • 19 Dissertation Council Activities