Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia

A. V. Gushchin, V. N. Charushin, O. N. Chupakhin, I. S. Antipin, M. A. Kazymova, M. A. Kuznetsov, A. V. Vasilev, M. A. Ishchenko, A. A. Kiryushkin, L. M. Kuznetsova, S. V. Makarenko, V. A. Ostrovskii, M. L. Petrov, O. V. Solod, Y. G. Trishin, I. P. Yakovlev, V. G. Nenaidenko, E. K. Beloglazkina, I. P. Beletskaya, Y. A. Ustynyuk & 38 others P. A. Solov’ev , I. V. Ivanov, E. V. Malina, N. V. Sivova, V. V. Negrebetskii , Y. I. Baukov, N. A. Pozharskaya, V. F. Traven’ , A. E. Shchekotikhin , A. V. Varlamov, T. N. Borisova , Y. A. Lesina, E. A Krasnokutskaya, S. I. Rogozhnikov, S. N. Shurov , T. P. Kustova , M. V. Klyuev, O. G. Khelevina, P. A. Stuzhin, A. Y. Fedorov , A. V. Gushchin, V. A. Dodonov, A. V. Kolobov, V. V. Plakhtinskii, V. Y. Orlov, O. V. Fedotova, N. V. Pchelintseva, Y. N. Klimochkin, A. Y. Klimochkina, V. N. Kuryatnikov, Y. A. Malinovskaya, A. S. Levina, O. E. Zhuravlev, L. I. Voronchikhina, A. S. Fisyuk, A. V. Aksenov, N. A. Aksenov , I. V. Aksenova

Research output: Contribution to journalReview articleResearchpeer-review

23 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
JournalRussian Journal of Organic Chemistry
Volume53
Issue number9
DOIs
Publication statusPublished - 1 Sep 2017

Fingerprint

Organic Chemistry

ASJC Scopus subject areas

  • Organic Chemistry

WoS ResearchAreas Categories

  • Chemistry, Organic

GRNTI

  • 31.00.00 CHEMISTRY

Level of Research Output

  • VAK List

Cite this

Gushchin, A. V. ; Charushin, V. N. ; Chupakhin, O. N. ; Antipin, I. S. ; Kazymova, M. A. ; Kuznetsov, M. A. ; Vasilev, A. V. ; Ishchenko, M. A. ; Kiryushkin, A. A. ; Kuznetsova, L. M. ; Makarenko, S. V. ; Ostrovskii, V. A. ; Petrov, M. L. ; Solod, O. V. ; Trishin, Y. G. ; Yakovlev, I. P. ; Nenaidenko, V. G. ; Beloglazkina, E. K. ; Beletskaya, I. P. ; Ustynyuk, Y. A. ; Solov’ev , P. A. ; Ivanov, I. V. ; Malina, E. V. ; Sivova, N. V. ; Negrebetskii , V. V. ; Baukov, Y. I. ; Pozharskaya, N. A. ; Traven’ , V. F. ; Shchekotikhin , A. E. ; Varlamov, A. V. ; Borisova , T. N. ; Lesina, Y. A. ; Krasnokutskaya, E. A ; Rogozhnikov, S. I. ; Shurov , S. N. ; Kustova , T. P. ; Klyuev, M. V. ; Khelevina, O. G. ; Stuzhin, P. A. ; Fedorov , A. Y. ; Gushchin, A. V. ; Dodonov, V. A. ; Kolobov, A. V. ; Plakhtinskii, V. V. ; Orlov, V. Y. ; Fedotova, O. V. ; Pchelintseva, N. V. ; Klimochkin, Y. N. ; Klimochkina, A. Y. ; Kuryatnikov, V. N. ; Malinovskaya, Y. A. ; Levina, A. S. ; Zhuravlev, O. E. ; Voronchikhina, L. I. ; Fisyuk, A. S. ; Aksenov, A. V. ; Aksenov , N. A. ; Aksenova, I. V. / Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia. In: Russian Journal of Organic Chemistry. 2017 ; Vol. 53, No. 9.
@article{36d27fefc69c407d8ad2dfe658667256,
title = "Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia",
author = "Gushchin, {A. V.} and Charushin, {V. N.} and Chupakhin, {O. N.} and Antipin, {I. S.} and Kazymova, {M. A.} and Kuznetsov, {M. A.} and Vasilev, {A. V.} and Ishchenko, {M. A.} and Kiryushkin, {A. A.} and Kuznetsova, {L. M.} and Makarenko, {S. V.} and Ostrovskii, {V. A.} and Petrov, {M. L.} and Solod, {O. V.} and Trishin, {Y. G.} and Yakovlev, {I. P.} and Nenaidenko, {V. G.} and Beloglazkina, {E. K.} and Beletskaya, {I. P.} and Ustynyuk, {Y. A.} and Solov’ev, {P. A.} and Ivanov, {I. V.} and Malina, {E. V.} and Sivova, {N. V.} and Negrebetskii, {V. V.} and Baukov, {Y. I.} and Pozharskaya, {N. A.} and Traven’, {V. F.} and Shchekotikhin, {A. E.} and Varlamov, {A. V.} and Borisova, {T. N.} and Lesina, {Y. A.} and Krasnokutskaya, {E. A} and Rogozhnikov, {S. I.} and Shurov, {S. N.} and Kustova, {T. P.} and Klyuev, {M. V.} and Khelevina, {O. G.} and Stuzhin, {P. A.} and Fedorov, {A. Y.} and Gushchin, {A. V.} and Dodonov, {V. A.} and Kolobov, {A. V.} and Plakhtinskii, {V. V.} and Orlov, {V. Y.} and Fedotova, {O. V.} and Pchelintseva, {N. V.} and Klimochkin, {Y. N.} and Klimochkina, {A. Y.} and Kuryatnikov, {V. N.} and Malinovskaya, {Y. A.} and Levina, {A. S.} and Zhuravlev, {O. E.} and Voronchikhina, {L. I.} and Fisyuk, {A. S.} and Aksenov, {A. V.} and Aksenov, {N. A.} and Aksenova, {I. V.}",
year = "2017",
month = "9",
day = "1",
doi = "10.1134/S1070428017090019",
language = "English",
volume = "53",
journal = "Russian Journal of Organic Chemistry",
issn = "1070-4280",
publisher = "Maik Nauka-Interperiodica Publishing",
number = "9",

}

Gushchin, AV, Charushin, VN, Chupakhin, ON, Antipin, IS, Kazymova, MA, Kuznetsov, MA, Vasilev, AV, Ishchenko, MA, Kiryushkin, AA, Kuznetsova, LM, Makarenko, SV, Ostrovskii, VA, Petrov, ML, Solod, OV, Trishin, YG, Yakovlev, IP, Nenaidenko, VG, Beloglazkina, EK, Beletskaya, IP, Ustynyuk, YA, Solov’ev , PA, Ivanov, IV, Malina, EV, Sivova, NV, Negrebetskii , VV, Baukov, YI, Pozharskaya, NA, Traven’ , VF, Shchekotikhin , AE, Varlamov, AV, Borisova , TN, Lesina, YA, Krasnokutskaya, EA, Rogozhnikov, SI, Shurov , SN, Kustova , TP, Klyuev, MV, Khelevina, OG, Stuzhin, PA, Fedorov , AY, Gushchin, AV, Dodonov, VA, Kolobov, AV, Plakhtinskii, VV, Orlov, VY, Fedotova, OV, Pchelintseva, NV, Klimochkin, YN, Klimochkina, AY, Kuryatnikov, VN, Malinovskaya, YA, Levina, AS, Zhuravlev, OE, Voronchikhina, LI, Fisyuk, AS, Aksenov, AV, Aksenov , NA & Aksenova, IV 2017, 'Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia' Russian Journal of Organic Chemistry, vol. 53, no. 9. https://doi.org/10.1134/S1070428017090019

Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia. / Gushchin, A. V.; Charushin, V. N.; Chupakhin, O. N.; Antipin, I. S.; Kazymova, M. A.; Kuznetsov, M. A.; Vasilev, A. V.; Ishchenko, M. A.; Kiryushkin, A. A.; Kuznetsova, L. M.; Makarenko, S. V.; Ostrovskii, V. A.; Petrov, M. L.; Solod, O. V.; Trishin, Y. G.; Yakovlev, I. P.; Nenaidenko, V. G.; Beloglazkina, E. K.; Beletskaya, I. P.; Ustynyuk, Y. A.; Solov’ev , P. A. ; Ivanov, I. V.; Malina, E. V.; Sivova, N. V.; Negrebetskii , V. V.; Baukov, Y. I.; Pozharskaya, N. A.; Traven’ , V. F.; Shchekotikhin , A. E.; Varlamov, A. V.; Borisova , T. N.; Lesina, Y. A.; Krasnokutskaya, E. A; Rogozhnikov, S. I.; Shurov , S. N.; Kustova , T. P.; Klyuev, M. V.; Khelevina, O. G.; Stuzhin, P. A.; Fedorov , A. Y.; Gushchin, A. V.; Dodonov, V. A.; Kolobov, A. V.; Plakhtinskii, V. V.; Orlov, V. Y.; Fedotova, O. V.; Pchelintseva, N. V.; Klimochkin, Y. N.; Klimochkina, A. Y.; Kuryatnikov, V. N.; Malinovskaya, Y. A.; Levina, A. S.; Zhuravlev, O. E.; Voronchikhina, L. I.; Fisyuk, A. S.; Aksenov, A. V.; Aksenov , N. A.; Aksenova, I. V.

In: Russian Journal of Organic Chemistry, Vol. 53, No. 9, 01.09.2017.

Research output: Contribution to journalReview articleResearchpeer-review

TY - JOUR

T1 - Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia

AU - Gushchin, A. V.

AU - Charushin, V. N.

AU - Chupakhin, O. N.

AU - Antipin, I. S.

AU - Kazymova, M. A.

AU - Kuznetsov, M. A.

AU - Vasilev, A. V.

AU - Ishchenko, M. A.

AU - Kiryushkin, A. A.

AU - Kuznetsova, L. M.

AU - Makarenko, S. V.

AU - Ostrovskii, V. A.

AU - Petrov, M. L.

AU - Solod, O. V.

AU - Trishin, Y. G.

AU - Yakovlev, I. P.

AU - Nenaidenko, V. G.

AU - Beloglazkina, E. K.

AU - Beletskaya, I. P.

AU - Ustynyuk, Y. A.

AU - Solov’ev , P. A.

AU - Ivanov, I. V.

AU - Malina, E. V.

AU - Sivova, N. V.

AU - Negrebetskii , V. V.

AU - Baukov, Y. I.

AU - Pozharskaya, N. A.

AU - Traven’ , V. F.

AU - Shchekotikhin , A. E.

AU - Varlamov, A. V.

AU - Borisova , T. N.

AU - Lesina, Y. A.

AU - Krasnokutskaya, E. A

AU - Rogozhnikov, S. I.

AU - Shurov , S. N.

AU - Kustova , T. P.

AU - Klyuev, M. V.

AU - Khelevina, O. G.

AU - Stuzhin, P. A.

AU - Fedorov , A. Y.

AU - Gushchin, A. V.

AU - Dodonov, V. A.

AU - Kolobov, A. V.

AU - Plakhtinskii, V. V.

AU - Orlov, V. Y.

AU - Fedotova, O. V.

AU - Pchelintseva, N. V.

AU - Klimochkin, Y. N.

AU - Klimochkina, A. Y.

AU - Kuryatnikov, V. N.

AU - Malinovskaya, Y. A.

AU - Levina, A. S.

AU - Zhuravlev, O. E.

AU - Voronchikhina, L. I.

AU - Fisyuk, A. S.

AU - Aksenov, A. V.

AU - Aksenov , N. A.

AU - Aksenova, I. V.

PY - 2017/9/1

Y1 - 2017/9/1

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85034957236&partnerID=8YFLogxK

UR - https://elibrary.ru/item.asp?id=31045062

UR - https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=tsmetrics&SrcApp=tsm_test&DestApp=WOS_CPL&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=000416135600001

U2 - 10.1134/S1070428017090019

DO - 10.1134/S1070428017090019

M3 - Review article

VL - 53

JO - Russian Journal of Organic Chemistry

JF - Russian Journal of Organic Chemistry

SN - 1070-4280

IS - 9

ER -