МЕМОРАТИВНЫЕ ЛАНДШАФТЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ И ПОЛЬШИ: сборник статей

Коллектив авторов, Людмила Николаевна Мазур (Editor), Д. Магер (Editor), Михаил Николаевич Вандышев (Editor), Наталья Вадимовна Веселкова (Editor), С. Леончик (Editor), Елена Викторовна Прямикова (Editor), Ольга Николаевна Шихова (Editor), Н. А. Симбирцева (Reviewer), Дариуш Рымар (Reviewer)

Resultado de la investigación: Bookrevisión exhaustiva

Resumen

Zbiór zawiera artykuły badaczy z Rosji i Polski poświęcone kształtowaniu się i rozwojowi krajobrazu pamięci małych miast z naciskiem na badanie roli muzeów, archiwów i bibliotek w tym procesie. Realizując funkcje instytucji pamięci, działają na rzecz tożsamości lokalnej, promując wzajemne oddziaływanie różnych kultur pamięci (historycznej, kulturowej, dokumentalnej, społecznej, pokoleniowej itp.), pełnią funkcję punktów przyciągania i generowania innowacyjnej aktywności, nadając nową jakość środowisku miejskiemu. Zbiór przeznaczony jest dla kulturoznawców, historyków, socjologów, archiwistów, muzealników zainteresowanych teoretycznymi i metodologicznymi zagadnieniami badania przestrzeni pamięci małych miast oraz jej projekcjami w przeszłości i przyszłości.
Idioma originalRussian
Lugar de publicaciónЕкатеринбург
EditorialИздательство Уральского университета
Número de páginas306
ISBN (versión impresa)978-5-7996-3395-0
EstadoPublished - 2022

GRNTI

  • 03.81.00

Citar esto