МУЗЕИ В МАЛЫХ ГОРОДАХ: НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА: статья в сборнике статей

Resultado de la investigación: Chapterrevisión exhaustiva

Resumen

Ustawodawstwo rosyjskie w dziedzinie muzealnictwa daje możliwość tworzenia muzeów w dowolnej miejscowości w kraju, niezależnie od liczby mieszkańców i powierzchni. Jednocześnie istnieją normy i regulacje dotyczące lokalizacji muzeów, które prawnie określają minimalną dopuszczalną liczbę muzeów i mają charakter rekomendacyjny. W rzeczywistości taka dystrybucja stanowi uzasadnienie odmowy utworzenia nowych muzeów. Rozdział analizuje problem na przykładzie obwodu swierdłowskiego.
Título traducido de la contribuciónTWORZENIE MUZEóW W MAłYCH MIASTACH: WYZWANIA LEGISLACYJNE I REGULACYJNE
Idioma originalRussian
Título de la publicación alojadaМЕМОРАТИВНЫЕ ЛАНДШАФТЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ И ПОЛЬШИ
Subtítulo de la publicación alojadaсборник статей
EditoresЛ. Н. Мазур, Д. Магер
Lugar de publicaciónЕкатеринбург
EditorialИздательство Уральского университета
Páginas121-131
Número de páginas11
ISBN (versión impresa)978-5-7996-3395-0
EstadoPublished - 2022

GRNTI

  • 03.23.00

Citar esto