ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ «МУЗЕИ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ»: статья в сборнике статей

Resultado de la investigación: Chapterrevisión exhaustiva

Resumen

Federacja Rosyjska obejmuje 793 małych miast, których populacja nie przekracza 50 tys. mieszkańców. Baza danych przygotowana w ramach projektu „Muzeum Małego Miasta: Wielorakie Kultury Pamięci” zawiera informacje o 1083 muzeach prezentowanych w Internecie. Baza została stworzona w celu usystematyzowania informacji o sieci muzeów małych miast i może być wykorzystywana do rozwiązywania problemów poszukiwawczobadawczych. Muzea małych miast wpisują się jednocześnie w narodowy, a nawet ogólnoświatowy kontekst muzealny, a jednocześnie stanowią część infrastruktury miejskiej (wraz z instytucjami rekreacyjnymi, edukacyjnymi i innymi). Przy tworzeniu bazy danych wykorzystano informacje ze strony internetowej Miasta Rosji, na której znajduje się lista wszystkich małych miast w naszym kraju wg stanu na rok 2021. Drugim źródłem informacji jest portal Museums of Russia (http://www.museum.ru/), który zawiera uporządkowane informacje referencyjne o muzeach. Wykorzystano również informacje ze strony „Prywatne i ludowe muzea Rosji”.
Título traducido de la contribuciónPROBLEMY TWORZENIA I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA BAZY DANYCH „MUZEA MAłYCH MIAST ROSJI”
Idioma originalRussian
Título de la publicación alojadaМЕМОРАТИВНЫЕ ЛАНДШАФТЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ И ПОЛЬШИ
Subtítulo de la publicación alojadaсборник статей
EditoresЛ. Н. Мазур, Д. Магер
Lugar de publicaciónЕкатеринбург
EditorialИздательство Уральского университета
Páginas152-159
Número de páginas8
ISBN (versión impresa)978-5-7996-3395-0
EstadoPublished - 2022

GRNTI

  • 00.00.00 SOCIAL SCIENCES IN GENERAL

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ «МУЗЕИ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ»: статья в сборнике статей'. En conjunto forman una huella única.

Citar esto