Ein Fall von primär kutanem CD4-positivem klein- und mittelgroβzelligem pleomorphem T-Zell-Lymphom

I. A. Kuklin, M. M. Kokhan, N. V. Kungurov, H. N. V. Zilberberg, L. I. Korneeva, M. K. Kuklina

Resultado de la investigación: Articlerevisión exhaustiva

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Ein Fall von primär kutanem CD4-positivem klein- und mittelgroβzelligem pleomorphem T-Zell-Lymphom'. En conjunto forman una huella única.

Биологические науки и медицина