Magnetic properties of melt-spun ribbons (Sm1–xZrx)(Fe0.92Ti0.08)10 with ThMn12 structure and their hydrides

A. G. Popov, A. V. Protasov, V. S. Gaviko, D. A. Kolodkin, P. B. Terentev, E. G. Gerasimov, Tianli Zhang, Chengbao Jiang

Resultado de la investigación: Review articlerevisión exhaustiva

5 Citas (Scopus)

Resultados de la búsqueda