Microstructure of a Laser-Welded Joint between a Chromium–Nickel Steel and a Titanium Alloy with a Copper Insert

N. B. Pugacheva, E. I. Senaeva, E. G. Volkova, A. V. Makarov, L. S. Goruleva

Resultado de la investigación: Articlerevisión exhaustiva

2 Citas (Scopus)

Resultados de la búsqueda