Structural and magnetic study of the iron cores in iron(III)-polymaltose pharmaceutical ferritin analogue Ferrifol®

I. V. Alenkina, V. K. Kis, I. Felner, E. Kuzmann, Z. Klencsár, M. I. Oshtrakh

Resultado de la investigación: Articlerevisión exhaustiva

Resultados de la búsqueda