Departament gumanitarnogo i sotsial`no-ekonomicheskogo obrazovaniya