JęZYK ROSYJSKI JAKO OBCY. DYDAKTYKA PRZEKłADU, SłOWNIKI I POMOCE NAUKOWE: сборник статей

Коллектив авторов

Resultado de pesquisa: Book

Idioma originalRussian
Local da publicaçãoWarszawa
EditoraUniwersytet Warszawski
Número de páginas264
ISBN (impresso)978-83-951407-4-7
Estado da publicaçãoPublished - 2019

GRNTI

  • 16.31.00

Citar isto