Поиск исследовательских проектов

Создание и развитие Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии ИЕНиМ УрФУ

Киселева, И. С., Шур, В. Я., Нсенгиюмва, Д. С., Москович, Е. А., Галишев, Б. А., Колесникова, Т. О., Забегалов, К. С., Хацко, С. Л., Япаров, Б. Я., Юманова, И. Ф., Чумарная, Т. В., Хенди, А. С. А., Ушенин, К. С., Таширова, Е. Е., Солодушкин, С. И., Рывкин, А. М., Правдин, С. Ф., Балакина-Викулова, Н. А., Улитко, М. В., Адарш, К., Трипти, Т., Тептина, А. Ю., Пауков, А. Г., Малева, М. Г., Ермошин, А. А., Дарказанли, М., Борисова, Г. Г., Мухачева, Т. А., Кошелев, А. А., Кацнельсон, Л. Б., Курсанов, А. Г., Зверев, В. С., Хохлова, А. Д., Незлобинский, Т. В., Бажутина, А. Е., Корабельникова, С. В., Воропаева, О. В., Тугбаева, А. С., Ковалев, С. Ю., Соловьева, О. Э., Турыгин, А. П., Макаев, А. В., Чувакова, М. А., Кособоков, М. С., Карпов, В. Р., Зубарев, И. В., Есин, А. А., Ахматханов, А. Р., Шишкина, Е. В., Кузнецов, Д. К., Мингалиев, Е. А., Бессонова, Т. А. & Лукин, О. Н.

12/11/2016 → …

Проект: ИсследованиеПроект развития

Научная группа «СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Захарова, А. В., Малкин, В. Р., Тарбеева, Н. М., Новаковский, С. В., Мясникова, Т. И., Анфимова, С. И., Погребак, Ю., Бердникова, А. Н., Рогалева, Л. Н., Шарафутдинов, Д. Р., Валеев, Р. Р., Милева, К., Хантер, С., Вашляев, Б. Ф., Жиентаев, Р., Мохова, Е., Сидонио, С., Росадо, А., Рамадас, С., Янчева, Т., Тарбеева, А. Н., Гилязетдинова, Е. М., Осипова, Я., Мурашкина, К. В., Соколова, Л. И., Долганов, О. В., Емельянова, А. С., Кондратович, С. В., Любченко, О. Н., Бароненко, В. А., Мехдиева, К. Р., Тимохина, В. Э. & Хоссейнихезри, С.

14/04/2015 → …

Проект: ИсследованиеНаучная группа