Adiabatic potential energy surface of the jahn-teller complexes in SrF2:Cr2+ crystal

M. N. Sarychev, W. A.L. Hosseny, A. S. Bondarevskaya, G. S. Shakurov, V. A. Ulanov, V. T. Surikov, I. V. Zhevstovskikh, N. S. Averkiev, V. V. Gudkov

Результат исследований: Глава в книге, отчете, сборнике статейМатериалы конференциирецензирование

Фильтр
Завершено

Поиск результатов