The poplar ARGOS-LIKE gene promotes leaf initiation and cell expansion, and controls organ size

B. R. Kuluev, A. V. Knyazev, E. V. Mikhaylova, A. A. Ermoshin, Y. M. Nikonorov, A. V. Chemeris

Результат исследований: Вклад в журналСтатья

8 Цитирования (Scopus)

Поиск результатов