Международная Школа-конференция С.Б. Стечкина по теории функций

Бердышев, В. И. (Chair of orgcommitee), Арестов, В. В. (Chair of orgcommitee), Бабенко, А. Г. (Member of orgcommittee), Н. А. Ильясов (Member of orgcommittee), С. В. Конягин (Member of orgcommittee), С. Д. Ревес (Member of orgcommittee), Субботин, Ю. Н. (Member of orgcommittee), Черных, Н. И. (Member of orgcommittee), М. Ш. Шабозов (Member of orgcommittee), Е. Е. Бердышева (Member of orgcommittee), Глазырина, П. Ю. (Member of orgcommittee), Новиков, С. И. (Member of orgcommittee), Арестов, В. В. (Chair of programme commitee), Антонов, Н. Ю. (Member of programme committee), Дейкалова, М. В. (Member of programme committee)

活动: Participation in conference

时期1 八月 201710 八月 2017
活动类型Conference
地点Миасс, Russian Federation
认可度International