Научно-практическая конференция "Психология: от теории к практике"

Чаликова, О. С. (Chair of orgcommitee), Оконечникова, Л. В. (Vice Chair of orgcommitee), Алексеева, А. С. (Member of orgcommittee), Боднар, А. М. (Member of orgcommittee), Касатов, А. П. (Member of orgcommittee), Лаврова, М. А. (Member of orgcommittee), Любякин, А. А. (Member of orgcommittee), Макерова, В. В. (Member of orgcommittee), Мальцев, А. В. (Member of orgcommittee), Панченко, П. Б. (Member of orgcommittee), Пермякова, М. Е. (Member of orgcommittee)

活动: Participation in conference

时期7 四月 2018
活动类型Conference
地点Екатеринбург, Russian Federation
认可度Regional