Научно-практическая конференция "Финансы и кредит: теория и практика"

Князева, Е. Г. (Chair of orgcommitee), Разумовская, Е. А. (Vice Chair of orgcommitee), Юзвович, Л. И. (Vice Chair of orgcommitee), Лачихина, А. Г. (Member of orgcommittee), Исакова, Н. Ю. (Member of orgcommittee), Мокеева, Н. Н. (Member of orgcommittee), Смородина, Е. А. (Member of orgcommittee), Толмачёва, О. В. (Member of orgcommittee), Шадурская, М. М. (Member of orgcommittee), Школик, О. А. (Member of orgcommittee), Долгих, Ю. А. (Member of orgcommittee), Истомина, Ю. В. (Member of orgcommittee), Фоменко, В. В. (Member of orgcommittee), Фрайс, В. Э. (Member of orgcommittee), Юдина, Е. А. (Member of orgcommittee)

活动: Participation in conference

时期28 三月 201729 三月 2017
活动类型Conference
地点Екатеринбург, Russian Federation
认可度Local