МЕМОРАТИВНЫЕ ЛАНДШАФТЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ И ПОЛЬШИ: сборник статей

Коллектив авторов, Людмила Николаевна Мазур (Editor), Д. Магер (Editor), Михаил Николаевич Вандышев (Editor), Наталья Вадимовна Веселкова (Editor), С. Леончик (Editor), Елена Викторовна Прямикова (Editor), Ольга Николаевна Шихова (Editor), Н. А. Симбирцева (Reviewer), Дариуш Рымар (Reviewer)

科研成果: Book同行评审

摘要

Zbiór zawiera artykuły badaczy z Rosji i Polski poświęcone kształtowaniu się i rozwojowi krajobrazu pamięci małych miast z naciskiem na badanie roli muzeów, archiwów i bibliotek w tym procesie. Realizując funkcje instytucji pamięci, działają na rzecz tożsamości lokalnej, promując wzajemne oddziaływanie różnych kultur pamięci (historycznej, kulturowej, dokumentalnej, społecznej, pokoleniowej itp.), pełnią funkcję punktów przyciągania i generowania innowacyjnej aktywności, nadając nową jakość środowisku miejskiemu. Zbiór przeznaczony jest dla kulturoznawców, historyków, socjologów, archiwistów, muzealników zainteresowanych teoretycznymi i metodologicznymi zagadnieniami badania przestrzeni pamięci małych miast oraz jej projekcjami w przeszłości i przyszłości.
源语言Russian
出版地点Екатеринбург
出版商Издательство Уральского университета
页数306
ISBN(印刷版)978-5-7996-3395-0
Published - 2022

GRNTI

  • 03.81.00

引用此