МУЗЕИ В МАЛЫХ ГОРОДАХ: НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА: статья в сборнике статей

科研成果: Chapter同行评审

摘要

Ustawodawstwo rosyjskie w dziedzinie muzealnictwa daje możliwość tworzenia muzeów w dowolnej miejscowości w kraju, niezależnie od liczby mieszkańców i powierzchni. Jednocześnie istnieją normy i regulacje dotyczące lokalizacji muzeów, które prawnie określają minimalną dopuszczalną liczbę muzeów i mają charakter rekomendacyjny. W rzeczywistości taka dystrybucja stanowi uzasadnienie odmowy utworzenia nowych muzeów. Rozdział analizuje problem na przykładzie obwodu swierdłowskiego.
投稿的翻译标题TWORZENIE MUZEóW W MAłYCH MIASTACH: WYZWANIA LEGISLACYJNE I REGULACYJNE
源语言Russian
主期刊名МЕМОРАТИВНЫЕ ЛАНДШАФТЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ И ПОЛЬШИ
主期刊副标题сборник статей
编辑Л. Н. Мазур, Д. Магер
出版地点Екатеринбург
出版商Издательство Уральского университета
121-131
页数11
ISBN(印刷版)978-5-7996-3395-0
Published - 2022

GRNTI

  • 03.23.00

引用此