Experimental constraints on the ordinary chondrite shock darkening caused by asteroid collisions

T. Kohout, E. V. Petrova, G. A. Yakovlev, V. I. Grokhovsky, A. Penttila, A. Maturilli, J. G. Moreau, S. V. Berzin, J. Wasiljeff, I. A. Danilenko, D. A. Zamyatin, R. F. Muftakhetdinova, M. Heikkila

科研成果: Article同行评审

3 引用 (Scopus)

搜索结果