JęZYK ROSYJSKI JAKO OBCY. DYDAKTYKA PRZEKłADU, SłOWNIKI I POMOCE NAUKOWE: сборник статей

Коллектив авторов

科研成果: Book

源语言Russian
出版地点Warszawa
出版商Uniwersytet Warszawski
页数264
ISBN(印刷版)978-83-951407-4-7
Published - 2019

GRNTI

  • 16.31.00

引用此